Lill Akka - den minsta och lättaste kåtan i Akka sortimentet. Kan med fördel användas som bastu eller var-
för inte gäststuga? Mycket lätthan- terad.

Diametern på Lill Akka är 3 meter och höjden är 2,4 meter. Den har 7 sitt- platser.

Kan utrustas med olika alternativ för
uppvärmning.