Även våra minsta vänner trivs i Akka Kåtan. Den tillverkas efter hundens storlek