Grillbord anpassat till kåtans utform-
ning och värmekällans storlek